Green Star / The Netherlands info@green-star.nl
Disclaimer PRODUCTEN PRODUCTen NIEUWS NiEuWS DOWNLOAD DOWNLOAD HOME HOME CONTACT Contact
© Copyright 2022 / Green Star
Hoewel GREEN STAR zijn uiterste best doet om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen, geeft GREEN STAR geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid (inclusief garanties of verklaringen dat enige bepaalde informatie geschikt is voor uw doel of dat de informatie vrij is van bugs of computervirussen.) GREEN STAR aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de informatie op de website. GREEN STAR is in geen geval aansprakelijk voor enige inbreuk, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot pc-problemen, verlies van gegevens, winstderving, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbreking of voor indirecte, speciale, incidentele, punitieve, exemplarische of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de informatie op de website, uw gebruik van informatie verkregen van websites die zijn gelinkt vanaf de website, of het niet kunnen gebruiken van de website of andere websites waarnaar wordt gelinkt van de website. Houd er rekening mee dat de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of verwijderd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van GREEN STAR te beperken in strijd met eventuele dwingende vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Alle sites van derden die zijn gelinkt naar of van de website staan ​​niet onder de controle van GREEN STAR en GREEN STAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. GREEN STAR biedt u deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link naar een site impliceert geen goedkeuring door GREEN STAR van de site. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS GREEN STAR respecteert uw privacy. U kunt het grootste deel van de website openen en er doorheen bladeren zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven en informatie op te slaan die is verzameld door cookies die we gebruiken. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken, zullen we uw privacy beschermen en ons houden aan alle wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Data Protection Act 1998 en de Privacy and Electronic Communication Regulations 2003. Aangezien de website links van derden kan bevatten, kan GREEN STAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hoe uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt bij het openen van of browsen op deze gelinkte sites. GEBRUIKER VAN COOKIES Een cookie is een tekstbestand dat een website naar de harde schijf van uw computer overbrengt om een ​​website efficiënter te laten werken. Deze website gebruikt de volgende cookies: Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die op uw computer blijven totdat u de website verlaat. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instelling in uw browser te wijzigen. Als u dit wilt doen, raadpleeg dan het helpmenu van uw browser. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van de website kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. HANDELSMERKEN GREEN STAR logo zijn handelsmerken van GREEN STAR V.O.F. Alle handelsnamen, logo's en productnamen van andere bedrijven die op de website verschijnen, zijn handelsnamen of handelsmerken van die respectievelijke bedrijven. SERVERABILITEIT Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden op grond van de wetten van een staat of land waarin deze Voorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, dan, binnen die staat of dat land, voor zover een dergelijke bepaling onwettig is , ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt het van deze voorwaarden gescheiden. Een dergelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid heeft geen invloed op de andere bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim of kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden. CONTACT DETAILS E-mailadres:		info@green-star.nl Bedrijf: 			GREEN STAR V.O.F. Adres: 			Steenpad 21H NL-4797 SG  Willemstad Land: 			Nederland Telefoonnummer: 	+31 (0) 168 473 194 t.a.v. Websitebeheerder Het gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van GREEN STAR V.O.F. Disclaimer:
Green Star / The Netherlands info@green-star.nl
MENU MENU
© Copyright 2022 / Green Star
Disclaimer Hoewel GREEN STAR zijn uiterste best doet om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen, geeft GREEN STAR geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid (inclusief garanties of verklaringen dat enige bepaalde informatie geschikt is voor uw doel of dat de informatie vrij is van bugs of computervirussen.) GREEN STAR aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de informatie op de website. GREEN STAR is in geen geval aansprakelijk voor enige inbreuk, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot pc-problemen, verlies van gegevens, winstderving, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbreking of voor indirecte, speciale, incidentele, punitieve, exemplarische of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de informatie op de website, uw gebruik van informatie verkregen van websites die zijn gelinkt vanaf de website, of het niet kunnen gebruiken van de website of andere websites waarnaar wordt gelinkt van de website. Houd er rekening mee dat de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of verwijderd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van GREEN STAR te beperken in strijd met eventuele dwingende vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Alle sites van derden die zijn gelinkt naar of van de website staan ​​niet onder de controle van GREEN STAR en GREEN STAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. GREEN STAR biedt u deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link naar een site impliceert geen goedkeuring door GREEN STAR van de site. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS GREEN STAR respecteert uw privacy. U kunt het grootste deel van de website openen en er doorheen bladeren zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven en informatie op te slaan die is verzameld door cookies die we gebruiken. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken, zullen we uw privacy beschermen en ons houden aan alle wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Data Protection Act 1998 en de Privacy and Electronic Communication Regulations 2003. Aangezien de website links van derden kan bevatten, kan GREEN STAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hoe uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt bij het openen van of browsen op deze gelinkte sites. GEBRUIKER VAN COOKIES Een cookie is een tekstbestand dat een website naar de harde schijf van uw computer overbrengt om een ​​website efficiënter te laten werken. Deze website gebruikt de volgende cookies: Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die op uw computer blijven totdat u de website verlaat. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instelling in uw browser te wijzigen. Als u dit wilt doen, raadpleeg dan het helpmenu van uw browser. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van de website kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. HANDELSMERKEN GREEN STAR logo zijn handelsmerken van GREEN STAR V.O.F. Alle handelsnamen, logo's en productnamen van andere bedrijven die op de website verschijnen, zijn handelsnamen of handelsmerken van die respectievelijke bedrijven. SERVERABILITEIT Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden op grond van de wetten van een staat of land waarin deze Voorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, dan, binnen die staat of dat land, voor zover een dergelijke bepaling onwettig is , ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt het van deze voorwaarden gescheiden. Een dergelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid heeft geen invloed op de andere bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim of kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden. CONTACT DETAILS E-mailadres:	info@green-star.nl Bedrijf: 		GREEN STAR V.O.F. Adres: 		Steenpad 21H  NL-4797 SG  Willemstad Land: 		Nederland Telefoonnummer: 	+31 (0) 168 473 194 t.a.v. Websitebeheerder Het gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van GREEN STAR V.O.F. Disclaimer: